בגץ החליט: לא לנתק חשמל לאנשים במצב של עוני קשה או בקשיים כלכליים

בית המשפט העליון פסק כי רשות החשמל נדרשת לתקן את אמות המידה, כך שצרכנים לא ינותקו מאספקת חשמל סדירה לביתם, אם יוכיחו שהם נתונים במצב של עוני קשה או בקשיים כלכליים שמשתלבים עם מצב רפואי, באופן שמצדיק להימנע מניתוק. שר המשפטים גדעון סער: "מברך על פסיקת בית המשפט העליון בענין ניתוק צרכנים מחשמל. צדק בית-המשפט […]