שימוש בכוח סביר – מהו כוח סביר ומתי הכוח נחשב לסביר?

שימוש בכוח סביר – מהו כוח סביר ומתי הכוח נחשב לסביר?

שימוש בכוח סביר

אין ספק כי כאשר אנו מדברים על שימוש בכוח סביר בעת עיכוב או מעצר של חשוד בביצוע עבירה אנו נתקלים בשאלה מהו בדיוק כוח סביר.

המונח "כוח סביר" יכול להשתנות ממקרה למקרה ולקבל פרשנות שונה על ידי גורמים שונים ובהקשר לנסיבות הפרטניות של התיק הנדון.

יובהר כבר עתה כי בכל הנוגע למעצר או עיכוב חשוד בביצוע עבירה, שימוש בכוח סביר הוא כלי הכרחי לאדם המבצע את העיכוב או המעצר ונועד לסייע לו לבצע את מלאכתו כנדרש.

במאמר זה נדון ונראה מהו כוח סביר, נבדוק מי רשאי להשתמש בכוח סביר בעת עיכוב או מעצר חשוד בביצוע עבירה.

בנוסף, נסביר מתי שימוש בכוח בעת ביצוע פעולה זו תחרוג מגבולות הסבירות והשימוש בכוח עלול להיחשב כתקיפה.

מאמרים ומידע נוסף ניתן למצוא במדור משפט ופלילי

מהו שימוש בכוח סביר?

אחת מהגדרות משפטיות אשר המחוקק לא טבע בהן גבולות גזרה ברורים. שימוש בכוח סביר יכול להתפרש במספר דרכים ומעשה אחד יחשב בעיני פלוני ככוח סביר ואילו בעיני אדם אחר ככוח שאינו סביר הגובל בתקיפה של ממש.

בפן הפלילי, שימוש בכוח נעשה כאשר עולה חשד כי אדם אשר כלפיו משתמשים בכוח ביצע עבירה מסוימת המחייבת את מעצרו או עיכובו.

ללא ספק מתעוררת בעיה בפרשנות המונח כוח סביר שכן מדובר בפרשנות סובייקטיבית של השוטר המבצע את המעצר ולאו דווקא בהכרח בכוח סביר פשוטו כמשמעו.

לשאלת מהו שימוש בכוח סביר אין תשובה מדויקת או ברורה ומידת הסבירות בשימוש בכוח תבחן בכל מקרה לגופו בהתאם לנתוני האירוע ונסיבות המקרה.

מי רשאי לעשות שימוש בכוח לצורך מעצר? 

בהתאם לסעיף 19 לחוק סדר דין פלילי אכיפה ומעצרים כל מי שמוסמך לעצור אדם חב מעצר רשאי להשתמש בכוח סביר לצורך ביצוע המעצר או כאשר זה מנסה להימלט ממנו.

לכאורה, נראה כי רק גורמי בטחון כגון אנשי משטרה או צבא יכולים להשתמש בכוח סביר בשעת הצורך אך עיון בסעיף 20 לחוק מוסיף כי כל אדם המתבקש על ידי שוטר או כל אדם אחד לסייע לו לבצע את המעצר רשאי להשתמש בכוח סביר על מנת לבצע את המעצר.

גם אדם פרטי רשאי בנסיבות מסוימות להשתמש בכוח סביר לצורך עיכוב חשוד בביצוע עבירה עד מסירתו לשוטר אך הדבר יתאפשר בהתקיים שני תנאים:

  1. האדם חשוד כי ביצע בפני המעכב עבירת אלימות, פשע, גניבה או עבירה שגרמה נזק של ממש לרכוש.
  2. אדם אחר הקורא לעזרה מצביע על אדם החשוד שביצע בפניו עבירה, כאמור בפסקה 1.

יוצא אפוא כי כל מי שהוסמך לעצור אדם רשאי להשתמש בכוח בשביל לקיים את המעצר ולהביא את האדם אשר כלפיו הופעל הכוח הסביר לדין.

אדם אשר אינו בהכרח שוטר או איש ביטחון, מוסמך אף הוא להשתמש בכוח סביר אם התבקש לעשות כן כאשר הדבר נחוץ לצורך ביצוע המעצר או כאשר מדובר באחד משני המקרים המתוארים לעייל.

מתי שימוש בכוח יהפוך להיות בלתי סביר?

היות והמונח ערטילאי ואינו ברור, ייתכן כי בנסיבות מסוימות יהיה חשוף העושה שימוש בכוח לביצוע עבירה פלילית כגון עבירת תקיפה או עבירה אתית אשר עלולה להעמידו בפני בית דין משמעתי.

כאשר השימוש בכוח חורג מגבולות כוח סביר, תקבע רמת השימוש בכוח על ידי הגורמים הרלוונטיים ובהתאם לכך אחריותו של העושה בה שימוש.

שוטר או כל אדם אחר המבצע מעצר תוך שימוש בכוח בלתי סביר עלול לתת את הדין על כך ולעיתים אף לעמוד לדין בבית משפט בחשד לביצוע עבירות של תקיפה או עבירות אלימות אחרות. כאשר נתקלים בסיטואציה בה נדרש להפעיל כוח סביר לביצוע מעצר יש להפעיל שיקול דעת ולנהוג באיפוק תוך צמצום שימוש בכוח למינימום הנדרש.

המאמר בשיתוף משרד עורך דין פלילי אביב מזרחי.

 

עוד מרחבי הרשת

>
s