סוגי מניות

סוגי מניות

סוגי מניות

סוגי מניות הנפוצים ביותר הם:

מניות רגילות הן סוג המניות הנפוץ ביותר. הן מקנות לבעליהן את הזכות להצביע באסיפות בעלי המניות, לקבל חלק מרווחיה של החברה (בדרך של דיבידנד) ולקבל חלק נכסי החברה במקרה של פירוק.

מניות בכורה הן סוג של מניות בעלות עדיפות על מניות רגילות. הן מקנות לבעליהן זכות ראשונים לקבל דיבידנד, במקרה של פירוק החברה הן מקנות לבעליהן זכות לקבל את הסכום שבו נרשמו המניות, לפני בעלי המניות הרגילות.

מניות הטבה הן מניות בעלות זכויות מיוחדות, מעבר לזכויות הבסיסיות של מניות רגילות. לדוגמה, מניות הטבה יכולות להקנות לבעליהן זכות להשתתף בתוכנית אופציות, זכות להשתתף בתוכנית של רכישת מניות במחיר מוזל או זכות להצבעה כפולה באסיפות בעלי המניות.

סוגי מניות מיוחדים נוספים כוללים:

מניות יסוד הן מניות שמוקנות למייסדי החברה. הן מקנות לבעליהן זכויות מיוחדות, כגון זכות הצבעה מיוחדת באסיפות בעלי המניות, זכות לבחור דירקטורים או זכות להשתתף בחלוקת רווחים מיוחדת.

מניות פדיון הן מניות שבחברה מחויבת לפדות אותן במועד ובתנאים, שסוכמו מראש.
בחירת סוג המניות המתאים תלויה במטרות ההשקעה של המשקיע. משקיעים המעוניינים להרוויח רווחים משמעותיים לאורך זמן עשויים להעדיף מניות רגילות, בעוד שמשקיעים המעוניינים להרוויח רווחים יציבים יחסית עשויים להעדיף מניות בכורה.

מניות מייצגות יחידות של זכויות בעלות בתאגיד או בנכס פיננסי, תוך חלוקה שווה בכל הרווחים, אם יוכרזו, בצורה של דיבידנדים. שני סוגי המניות העיקריים הם מניות רגילות ומניות בכורה, כל אחת עם המאפיינים והיתרונות המובהקים שלה. מאמר זה מתאר את סוגי המניות השונים, תכונותיהן וההשלכות של בעלותן.

מניות רגילות

מניות רגילות, הידועות גם כמניות רגילות, הן סוג המניות הנפוץ ביותר המונפקות על ידי חברות. מניות אלו מייצגות בעלות בתאגיד ומספקות לבעלי המניות זכויות והרשאות מסוימות.

 • זכויות בסיס:
  מניות רגילות מעניקות לבעלי המניות זכות הצבעה באסיפות בעלי המניות ולהשתתף בהחלטות חשובות בנוגע לפעילות החברה. כל מניה נושאת בדרך כלל קול אחד, מה שמאפשר לבעלי המניות להביע דעה בנושאים כמו בחירת הדירקטוריון ואישור פעולות תאגידיות גדולות.
 • חלוקת דיבידנד:
  בעוד שלבעלי מניות רגילים יש פוטנציאל לקבל דיבידנדים, החלוקה אינה מובטחת. דיבידנדים משולמים בדרך כלל מתוך רווחי החברה ואינם קבועים או קבועים מראש. במקום זאת, הדירקטוריון קובע את הסכום והתדירות של תשלומי הדיבידנד, תוך התחשבות בבריאותה הפיננסית של החברה ובסיכויי הצמיחה העתידיים.
 • שווי הון:
  מניות רגילות מציעות גם את הפוטנציאל לעליית הון. ככל שהחברה גדלה והערך שלה עולה, מחיר השוק של מניות רגילות עשוי לעלות, מה שיאפשר לבעלי המניות למכור את מניותיהם במחיר גבוה יותר ולממש רווח. עם זאת, חשוב לציין שגם שווי המניות הרגילות יכול להשתנות ואף עלול לרדת, בהתאם לגורמים שונים כמו תנאי השוק וביצועי החברה.

מניות בכורה

מניות בכורה, כפי שהשם מרמז, מציעות העדפות ויתרונות מסוימים לבעלי המניות בהשוואה למניות רגילות. מניות אלו מייצגות סוג של בעלות בתאגיד אך מגיעות עם מאפיינים מובהקים המבדילים אותן ממניות רגילות.

 • עדיפות גבוהה יותר:
  יתרון מרכזי אחד של מניות בכורה הוא העדיפות שלהן בקבלת דיבידנדים. לבעלי מניות בכורה יש תביעה גבוהה יותר על רווחי החברה בהשוואה לבעלי מניות רגילים. הם זכאים לקבל סכום דיבידנד קבוע, אשר בדרך כלל משולם לפני חלוקת דיבידנדים לבעלי מניות רגילים. העדפה זו לתשלומי דיבידנד יכולה להפוך מניות בכורה להשקעה אטרקטיבית עבור אלה המחפשים זרם הכנסה יציב.
 • זכויות הצבעה מוגבלות:
  בעוד שלבעלי מניות מועדפים עשויים להיות זכויות הצבעה מסוימות, בדרך כלל אין להם את אותה רמת כוח הצבעה כמו לבעלי מניות רגילים. ברוב המקרים, לבעלי מניות בכורה יש זכויות הצבעה מוגבלות או ללא זכויות הצבעה, מה שמאפשר להם להתמקד יותר בהיבט ההכנסה של השקעתם במקום להשתתף בתהליכי קבלת ההחלטות של החברה.
 • הגנת הון:
  יתרון נוסף של מניות בכורה הוא הפוטנציאל שלהן להגנת הון. במקרה של פירוק או פשיטת רגל, לבעלי מניות בכורה יש תביעה גבוהה יותר על נכסי החברה בהשוואה לבעלי מניות רגילים. עדיפות זו יכולה לספק רמת אבטחה לבעלי מניות מועדפים, מכיוון שהם נוטים יותר להחזיר חלק מהשקעתם לפני בעלי מניות רגילים.
 • דיבידנדים קבועים או מתכווננים:
  בניגוד למניות רגילות, מניות בכורה מגיעות לרוב עם שיעורי דיבידנד קבועים. שיעורים אלה עשויים להיקבע בזמן ההנפקה או להגדיר בנצ'מרק ספציפי, כגון תשואת אג"ח ממשלתית. עם זאת, לחלק מהמניות המועדפות עשויות להיות שיעורי דיבידנד ניתנים להתאמה, הניתנים לשינוי בהתבסס על תנאים מסוימים או גורמי שוק.
 • תכונה הניתנת להמרה:
  חלק ממניות בכורה עשויות לכלול גם תכונה הניתנת להמרה, המאפשרת לבעלי המניות להמיר את מניות הבכורה שלהם למספר קבוע מראש של מניות רגילות. תכונה זו מספקת פוטנציאל לעליית הון אם ערך המניות הרגילות יגדל באופן משמעותי.

יתרונות וחסרונות יחסיים

כאשר בוחנים את סוגי המניות השונים, חשוב לשקול את היתרונות והחסרונות היחסיים שהן מציעות. כל סוג של מניה מגיע עם מערך יתרונות וחסרונות משלו, ועל המשקיעים להעריך בקפידה את יעדי ההשקעה ואת סובלנות הסיכון שלהם.

היתרונות של מניות רגילות כוללים פוטנציאל לתשואות גבוהות יותר באמצעות שבח הון ויכולת להשתתף בתהליכי קבלת ההחלטות של החברה באמצעות זכויות הצבעה. לבעלי מניות רגילים יש חלק יחסי ברווחי החברה ועשויים ליהנות מעלייה בשווי החברה לאורך זמן. בנוסף, מניות רגילות הן בדרך כלל נזילות יותר וקל יותר לסחור בהשוואה לסוגים אחרים של מניות.

עם זאת, למניות רגילות יש גם חסרונות מסוימים. הם רגישים יותר לתנודתיות בשוק ולמיתון כלכלי, מה שעלול להוביל לירידה בערכם. בעלי מניות רגילים נמצאים גם בעדיפות נמוכה יותר לתשלומי דיבידנד בהשוואה לבעלי מניות מועדפים. יתר על כן, לבעלי מניות רגילים יש כוח הצבעה מדולל ככל שמספר המניות הקיימות גדל, מה שמפחית את השפעתם על החלטות החברה.

מנגד, מניות בכורה מציעות יציבות באמצעות תשלומי דיבידנד קבועים ותביעה גבוהה יותר על נכסי החברה במקרה של פירוק. הם יכולים לספק זרם הכנסה עקבי למשקיעים המחפשים דיבידנדים קבועים. בעלי מניות מועדפים נהנים גם מרמת סיכון נמוכה יחסית לבעלי מניות רגילים, שכן הדיבידנדים שלהם משולמים לפני אלו של בעלי המניות הרגילים.

עם זאת, למניות בכורה יש חסרונות משלהן. הם בדרך כלל לא נהנים מאותו פוטנציאל לעליית הון כמו מניות רגילות. יתרה מכך, שיעורי הדיבידנד הקבועים שלהם עשויים להגביל את הפוטנציאל להגדלת ההכנסה בתקופות של צמיחה כלכלית. בנוסף, זכויות ההצבעה המוגבלות או ללא זכויות ההצבעה הקשורות למניות בכורה עשויות לגרום לחוסר השפעה על החלטות החברה.

מניות היברידיות

מניות היברידיות, הידועות גם בתור מניות בכורה הניתנות להמרה, מציעות למשקיעים שילוב ייחודי של תכונות הן ממניות רגילות והן ממניות בכורה. ניתן להמיר מניות אלו למספר קבוע מראש של מניות רגילות לפי שיקול דעתו של המשקיע, מה שמספק פוטנציאל לעליית הון. בנוסף, מניות היברידיות מגיעות בדרך כלל עם שיעור דיבידנד קבוע ועדיפות בתשלומי דיבידנד, בדומה למניות בכורה.

הגמישות של מניות היברידיות מאפשרת למשקיעים ליהנות הן מהפוטנציאל לעליית הון והן מהיציבות של דיבידנדים קבועים. זה הופך אותם לאופציה אטרקטיבית עבור משקיעים שרוצים לאזן את יעדי הסיכון והתשואה שלהם. על ידי המרת המניות למניות רגילות, המשקיעים יכולים להשתתף בצמיחת החברה ובפוטנציה ליהנות מתשואות גבוהות יותר כאשר החברה מתפקדת היטב בשוק. מצד שני, אם סיכוייה של החברה ירדו, המשקיעים יכולים להמשיך לקבל דיבידנדים קבועים כבעלי מניות בכורה.

עם זאת, חשוב לציין שהמרת מניות היברידיות למניות רגילות לא תמיד מובטחת. ייתכנו תנאים או הגבלות מסוימות המפורטות בתנאי המניות שחייבים להתקיים כדי שההמרה תתרחש. בנוסף, יחס ההמרה עשוי להיות קבוע מראש או כפוף להתאמות על סמך תנאי השוק או גורמים אחרים.

לסיכום, סוג המניות שמשקיע בוחר לקנות תלוי במידה רבה ביעדי ההשקעה שלהם, סובלנות הסיכון וההכנסה שהם מצפים. בעוד שמניות רגילות מספקות זכויות הצבעה ופוטנציאל לתשואות גבוהות יותר, הן מגיעות עם סיכון גדול יותר. מצד שני, מניות בכורה מציעות זרם הכנסה יציב יותר ועדיפות במהלך הפירוק, אך מציעות צמיחה מוגבלת. חשוב למשקיעים להבין את ההבדלים הללו בעת קבלת החלטות השקעה.

רוצים לקרוא עוד על העולם הפיננסי ? בקרו בקטגורית הפיננסים שלנו >> בלחיצה כאן

עוד מרחבי הרשת

>
s