השלכות תיקון חוק הכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 51), התשפ"ד-2023

השלכות תיקון חוק הכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 51), התשפ"ד-2023

השלכות תיקון חוק הכניסה לישראל
תוכן שיווקי בשיתוף: עושים עליך גוגל | קרדיט לתמונה: FREEPIK

השלכות תיקון חוק הכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 51), התשפ"ד-2023

הקדמה

חוק הכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 51), התשפ"ד-2023, אשר עבר בכנסת בינואר 2024, נושא עמו שינויים משמעותיים בתחום איחוד משפחות. תיקון זה נוגע בעיקר לבני זוג פלסטינים של אזרחים ישראלים, ומרחיב את הקריטריונים לקבלת היתר שהייה בישראל.

הרחבת הקריטריונים לקבלת היתר שהייה

התיקון החדש מרחיב את הקריטריונים לקבלת היתר שהייה בישראל עבור בני זוג פלסטינים. בעבר, היה צורך להוכיח שהקשר הזוגי קיים למעלה משנה, ושני בני הזוג מעל גיל 21. כעת, גיל המינימום ירד ל-18, וניתן לקבל היתר שהייה גם לאחר 9 חודשים של קשר זוגי, בתנאי שבני הזוג חיים יחד.

הקלות עבור בני זוג מעל גיל 35

בעבר, בני זוג פלסטינים מעל גיל 35 לא היו זכאים להיתר שהייה בישראל, אלא במקרים חריגים. התיקון החדש מבטל את המגבלה הזו, ומאפשר לכל בני הזוג הפלסטינים, ללא קשר לגיל, להגיש בקשה להיתר שהייה.

האתגרים וההזדמנויות בעקבות התיקון

תיקון חוק הכניסה לישראל פותח דלתות רבות עבור משפחות פלסטיניות רבות. עם זאת, עדיין קיימים אתגרים רבים. תהליך קבלת ההיתר עדיין מורכב ודורש עמידה בתנאים רבים. נוסף על כך, קיימת אי ודאות לגבי עתיד הוראת השעה, שכן היא מוגבלת בזמן.

השלכות נוספות

לתיקון החדש יש השלכות נוספות, ביניהם:

 • הגדלת מספר התושבים הפלסטינים בישראל: צפויה עלייה במספר התושבים הפלסטינים בישראל כתוצאה מהרחבת הקריטריונים לקבלת היתר שהייה.
 • השפעה על שוק העבודה: ייתכן שתיקון זה ישפיע על שוק העבודה בישראל, כתוצאה מכניסתם של עובדים פלסטינים חדשים לשוק.
 • השפעה חברתית: תיקון זה עשוי להוביל לשינויים חברתיים בישראל, כתוצאה מהתגברות המגע בין יהודים וערבים.

תיקון חוק הכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מס' 51), התשפ"ד-2023, הוא צעד משמעותי לקראת איחוד משפחות פלסטיניות. התיקון מרחיב את הקריטריונים לקבלת היתר שהייה ומקל על משפחות רבות. עם זאת, עדיין קיימים אתגרים רבים, ויש להמשיך ולפעול למען איחוד משפחות מלא וצודק.

חשוב לציין

 • תיקון זה הוא הוראת שעה, ומוגבל בזמן.
 • ייתכן שהתיקון יתוקן שוב בעתיד.
 • יש להתייעץ עם עורך דין איחוד משפחות לפני הגשת בקשה להיתר שהייה.

השוואה בין חוק לבין הוראת שעה

נושא חוק הוראת שעה
הגדרה חוק הינו נורמה משפטית כללית, קבועה ומתמשכת, המחייבת את כלל הציבור. הוראת שעה הינה נורמה משפטית זמנית, מוגבלת בזמן ובתחולה, ונועדה להתמודד עם צורך נקודתי.
מעמד משפטי חוק נחקק על ידי הכנסת ומהווה חלק בלתי נפרד ממערכת המשפט. הוראת שעה נחקקת על ידי הכנסת או על ידי שר מוסמך, בהתאם לחוק המסמיך.
תוקף חוק נותר בתוקף עד אשר יתוקן או יבוטל על ידי הכנסת. הוראת שעה פוקעת מתוכה בתום תקופת הזמן שנקבעה לה, או קודם לכן אם בוטלה על ידי הגורם שחוקק אותה.
שינוי שינוי חוק מחייב הליך חקיקה מורכב, הכולל הצעת חוק, דיון בוועדה וקבלת אישור הכנסת. שינוי הוראת שעה יכול להיעשות בהליך פשוט יותר, בהתאם לחוק המסמיך.
דוגמאות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק העונשין, חוק החוזים. הוראת שעה למניעת התפשטות נגיף קורונה, הוראת שעה להסדרת מעמדם של עובדים זרים.

יתרונות וחסרונות

יתרונות חוק:

 • יציבות ודאות משפטית.
 • הליך חקיקה קפדני המבטיח בחינה מעמיקה של ההצעה.
 • מעמד משפטי גבוה.

חסרונות חוק:

 • קשיחות וקושי בהתאמה לשינויים מהירים.
 • הליך חקיקה ארוך ומסורבל.

יתרונות הוראת שעה:

 • גמישות ויכולת להתאים לשינויים מהירים.
 • הליך חקיקה פשוט ומהיר.

חסרונות הוראת שעה:

 • חוסר יציבות ואי ודאות משפטית.
 • מעמד משפטי נמוך יותר מחוק.

חוק והוראת שעה הם שני כלים משפטיים שונים, בעלי יתרונות וחסרונות שונים. בחירת הכלי המתאים נעשית בהתאם לצורך הספציפי ובהתאם לשיקולים שונים, ביניהם:

 • משך הזמן הנדרש לתקן.
 • היקף השינוי הנדרש.
 • רמת החשיבות של הנושא.

הערה:

הטבלה הנ"ל מציגה סקירה כללית של ההבדלים בין חוק לבין הוראת שעה. ייתכנו חריגים ונסיבות מיוחדות שבהם ההבחנה בין השניים אינה ברורה.

מאמר בשיתוף: עורך דין הגירה אלירן בללי, רוטשילד 79 פתח תקווה, טלפון: 054-6561183

עוד מרחבי הרשת

>
s